TỔNG KHO CÔNG TY THIÊN ĐỨC STAV

Công trình: Tổng kho công ty Thiên Đức STAV

Địa điểm: Cụm công nghiệp dốc 47, xã Tam Phước, H. Long Thành, Đồng Nai

Quy mô: Cụm nhà xưởng công nghiệp

Công việc thực hiện: Thiết kế

Thời gian hoàn thành: Năm 2014

Hotline: 0913 682 320